10 důvodů, proč Lepicol

Přinášíme 10 důvodů, proč se rozhodnout pro doplněk stravy Lepicol nebo Lepicol plus+.

  1. Již téměř 20 let v České republice, více než 22 let v Evropě - tisíce a tisíce zákazníků, mnozí z nich užívají Lepicol dlouhodobě
  2. Originální původní receptura - vznikla v Anglii a za celá ta léta nebyl důvod ji měnit - spíše byl důvod tuto recepturu chránit
  3. Lepicol obsahuje patentově chráněné probiotické kultury
  4. Velmi důležitým hlediskem je to, že Lepicol se vyrábí tam, kde se vyrábí i probiotické kultury. Ty jsou totiž velmi náchylné na změny teplot a vlhkosti okolního prostředí. Proto další transport a zpracování v jiném místě vyžaduje splnění náročných kritérií. V opačném případě mohou probiotické kultury velmi rychle odumírat.
  5. Vláknina psyllium použitá v Lepicolu je ošetřena napařováním, aby se omezila na minimum možnost výskytu plísní a nežádoucích mikroorganismů
  6. Výrobce, firma Protexin, se zabývá pouze výrobou probiotických a prebiotických přípravků (ve farmaceutické kvalitě) a proto nehrozí riziko křížové kontaminace nežádoucími surovinami (např. sójou, mléčnými složkami apod.)
  7. Všechny suroviny, výrobní postupy i hotové výrobky podléhají několikastupňovému systému kontroly kvality
  8. Výrobky jsou pravidelně testovány v nezávislých akreditovaných laboratořích ve Velké Británii (UKAS) i v České republice (Česká zemědělská univerzita v Praze).
  9. S výrobkem Lepicol byla provedena plnohodnotná klinická studie publikovaná v časopise International Journal of Food and Science Nutrition
  10. Výrobek Lepicol byl prezentován na stovkách odborných kongresů, seminářů a sympózii po celé České republice a získal popularitu a uznání mezi odbornou veřejností.

Doplněk stravy
Lepicol a Lepicol plus+